Dr n. med. Barbara Rewerska

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Immunologii Klinicznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasu ukończenia studiów związana z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii realizowała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a następnie immunologii klinicznej. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pt.: „Wpływ hamowania biosyntezy leukotrienów na czynność elektryczną serca w stabilnej chorobie wieńcowej”. Wieloletnia asystentka i nauczyciel akademicki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców oraz wykładowca w prywatnych szkołach wyższych dla studentów kierunków medycznych. Autorka ponad 70 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych i ok. 40 publikacji w zagranicznych i polskich czasopismach medycznych oraz 2 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Zainteresowania zawodowe i naukowe skupia wokół schorzeń z kręgu autoimmunologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapaleń naczyń (choroba Churga i Strauss, ziarniniakowatość Wegenera) oraz udziału markerów stanu zapalnego w etiopatogenezie schorzeń kardiologicznych.