Dr n. med. Iwona Gross-Sondej

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Chorób Płuc, Specjalista Alergolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasu ukończenia studiów związana z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie w Oddziale Klinicznym Pulmonologii realizowała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, następnie chorób płuc, a później alergologii. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pt.: „Pomiar bronchospastycznych eikozanoidów w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc”. Wykładowca w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka wielu doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacji w zagranicznych i polskich czasopismach medycznych. Zainteresowania zawodowe i naukowe skupia wokół schorzeń układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, sarkoidozy oraz chorób śródmiąższowych płuc.